فروش نقدی

 ردیف نام خودرو نوع خودرو قیمت (ریال) زمان تحویل  فایل
1 X25 کراس اور 5/800/000/000 30 روز کاری
2 DX3 کراس اور ___ ظرفیت فروش تکمیل گردید.
توضیحات :
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان واحد فروش با شماره  49713-021 تماس حاصل نمایید.